# پرشین_بلاگ

شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت ..روی مه پيکر او سير نديديم و برفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ امروز: شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت روي مه پيكر او سير نديديم و برفت گويي از صحبت ما نيك ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 458 بازدید

عاشقانه

بيتوته‌یِ کوتاهی‌ست جهان در فاصله‌یِ گناه و دوزخخورشيد هم‌چون دشنامی برمی‌آيدو روزشرمساری‌یِ جبران‌ناپذيری‌ست.آهپيش از آن که در اشک غرقه‌شومچيزی بگویدرخت،جهلِ معصيت‌بارِ نياکان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید