# پرشین_بلاگ

خواب آن نرگس فتان تو بي چيزي نيست *** تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواب آن نرگس فتان تو بي چيزي نيست *** تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيستاز لبت شيــر روان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شطرنج! شطرنج،همه چيز از همون شطرنج شروع شد . يادته؟ بايد يادت باشه چون هنوزهم كه هنوزه من يادمه و به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید