يارب سببي ساز كه يارم بسلامت *** باز ايد و برهاندم از بند ملامت

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يارب سببي ساز كه يارم بسلامت *** باز ايد و برهاندم از بند ملامت

خاك ره آن يار سفر كرده بياريد *** تا چشم جهان بين كنمش جاي اقامت

فرياد كه از شش جهتم راه ببستند *آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

امروز كه در دست توام مرحمتي كن **فردا كه شوم خاك چه سود اشك ندامت

اي آنكه به تقرير و بيان دو زني از عشق ** ما با تو نداريم سخن خير و سلامت

درويش مكن ناله ز شمشير احباء *** كـــاين طايفه از كشته ستانند غرامت

در خرقه زن آتش كه خم ابروي ساقي ** بر مي‌شكند گوشه‌ي محراب امامت

حاشا كه من از جور و جفاي تو بنالم *** بيداد لطيفان همه لطف است و لطافت

كوته نكند بحث سر زلف تو حافظ *** پيوسته شد اين سلسله تا روز قيامت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دريا و مرد .

تنها و روي ساحل،

مردي به راه مي‌گذرد.

نزديك پاي او

دريا ، همه صدا.

شب گيج در در تلاطم امواج.

باد هراس پيكر

رو مي‌كند به ساحل و در چشمهاي مرد

نقش خاطر را پر رنگ مي‌كند.

انگار

هي مي‌زند كه : مرد كجا مي‌روي، كجا؟

و مرد مي‌رود به ره خويش.

و باد سر گردان

هي مي‌زند دوباره:كجا مي‌روي؟

و مرد مي‌رود.

و باد همچنان…

 

امواج بي امان ،

از راه مي‌رسند

لبريز از غرور تهاجم.

موجي پر از نهيب

ره مي‌كشد به ساحل و مي‌بلعد

يك سايه را كه برده شب از پيكرش شكيب.

دريا همه صدا.

شب گيج در تلاتم امواج.

باد هراس پيكر

رو مي‌كند به ساحل و

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هميشه از مدل آواز خوندن بيژن مرتضوي خوشم مي‌اومده .اين آلبوم جديدش هم كه محشره .

 

غروب شد باز خيالت به سرم زد سپيده!

شب اومد به تموم پيكرم زد سپيده !

اگه شب نه دوشب ، هر شب و هر شب شب يلداست

نمي‌دونم خدا شب رو واسه چي آفريده! سپيده!

از اون روز كه چشام چشمات رو ديده

نمي‌دوني دل من چي كشيده ، سپيده !

 

از اون روز كه چشام چشمات رو ديده

ديگه خواب شب از چشمام پريده ، سپيده !

سوء تفاهم پيش نياد اين سپيده ربطي به من نداره !

 

اين هم شعر قشنگترين آهنگ آلبوم جديد فرشيد امين ه .

اين بنده خدا هم ديد نسترن بهش محل نمي‌ذاره حالا گير داده به سپيده .

حالا خدا كنه اين يكي نزنه تو حالش!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امان از اين امتحانات . هنوز طعم خوش تعطيلي تابستون زير زبونم مونده كه خبر از شروع امتحانات ميان ترم رسيده .كه اوليش پنج شنبه‌ي گذشته بود و آخريش هم پنجشنبه‌ي سه هفته ديگه است . من هم كه ماشا ... هزار ماشا... تا حالا چنديدن بار همه‌ي درسها رو دوره كردم و از شدت معلومات دارم مي‌تركم !

خدا خودش رحم كنه ،

برام دعا كنيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باز هم به اين پست اضافه مي‌كنم !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن ختام :

 

آن باش كه هستي و

آن شو كه توان بودنت هست!

 

/ 0 نظر / 142 بازدید