آ های آبجی

نترس اگه گفتم بايد ببينمت نيت خيری داشتم اگه دوست نداری منو ببينی (همونطور که سابقه هم داری)خيالی نيست . از جلو چشمت گم ميشم از برادريت هم استعفا می‌دم
ــــ البته اگه برادريی وجود داشته باشه ــــ

/ 0 نظر / 21 بازدید