يادگار خون سرو به مناسبت نزديک شدن به سالروز فاجعه‌ی ۱۸ تير


يادگار خون سرو:
دلا ديدي كه خورشيد از شب سرد
چو آتش سر ز خاكستر برآورد

زمين و آسمان گلرنگ و گلگون
جهان دشت شقايق گشت از اين خون

نگر تا اين شب خونين سحر كرد
چه خنجرها كه از دلها گذر كرد

ز هر خون دلي سروي قد افراشت
ز هر سروي تذروي نغمه برداشت

صداي خون در آواز تذرو است
دلا اين يادگار خون سرو است


(ه . ا . سايه - ۱۹ آبان ۱۳۵۸ ، تهران)

/ 0 نظر / 27 بازدید