دنيای ....

دنياي كثيفي داريم.
آدمها زود ماهيت اصلي خودشون رو نشون ميدن .
اگه به يك سگ هم محبت كني برات دم تكون ميده ،ولي بعضيها ...
از خدا ميخوام كه اشتباه كرده باشم.
كساني رو كه تا دو ماه پيش از نزديكترين انسانهاي روي زمين ميدونستم ،حالا فقط بفكر حال گيري و ضد حال زدنند.
چرا ؟ چرا بايد اينطور باشه ؟ يعني مقصر منم؟يا توقعات اونا بيجاست.
تنهايي رو با تمام وجودم دارم حس ميكنم.
من نميدونم اينا اصلا احساس دارن ميدونند احترام چييه؟
پدرو مادرهاشون چطور اينا رو تربيت كردند؟البته اگه تربيتي در كار بوده باشه.
حالا كه اونا ظاهرا به مقاصدشون رسيدن،كمكم كن بتونم درست تصميم بگيرم.
خدايا از تو، فقط از تو كمك مي خوام.كمكم كن بتونم درست تصميم بگيرم.
كمكم كن. .كمكم كن بتونم درست تصميم بگيرم.
كمكم كن بتونم درست تصميم بگيرم.
كمكم كن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كمك...
كم...
ك...
...
..
.

/ 0 نظر / 20 بازدید