رازآهاي من يه راز دارم كه اين بار تونستم اون رو فقط واسه خودم نگه دارم . دل همه‌تون بسوزه!
ولي اين راز خيلي بزرگه با اين كه يك كلمه‌ي چند حرفي بيشتر نيست باز هم نمي تونم اون رو تو دلم جا بدم . اون رو كه نمي تونم كوچيكش كنم پس مجبورم ظرفيت دلم رو بالا ببرم كه نتيجه‌ي اين كار هم به قول معروف سعه‌ي صدر ه .
اين كار رو مي كنم ولي اگه با جواب منفي روبرو شدم اون وقت ...
27.gif

/ 0 نظر / 17 بازدید