تو قلب بزرگي داري


اين رو یه بنده خدايی گفته که خيلی نزديکه بخونين و نظر بدين:


تو قلب بزرگي داري كه بر قله هاي آن سعادت

و خوشبختي با لا مي‌رود پس ا گر در هنوز هم در قلب

بزرگت جا ي كوچكي براي من حقير داري بگذار من هم

معنـاي سـعادت و خوشـبختي را در قلـب بزرگـت و در كنارت

حس كنم


( ش . ق)

/ 0 نظر / 28 بازدید