خدا كنه دير نشده باشهآدم تا به به دور و برش دقيق نگاه نكنه متوجه فرصتهاي موجود در زندگيش نميشه .
بايد زودتر از اينها مي گفتم .هر چي هم كه بشه تقصير خودمه ، حقمه . آخه من فكر مي كردم يه احساس مشتركي وجود داشته باشه يعني تا حدودي هم مطمئن بودم ولي اين احساس براي اولين بار جواب نداد تا خودم وارد عمل بشم .
يه مثلي هست كه مي‌گه : ...................... شب درازه ــ و قلندر بيدارــ
ولي باز همون احساس مي گه:(( كه نگرانيت بي‌مورده .))
من هم در جوابش مي‌گم : (( ديگه بهت اعتماد ندارم .))
اون هم مي‌گه: (( جوجه رو آخر پائيز مي‌شمارن.))
بعد تازه يادم مياد كه‌ آخر پائيز مي شه شش ماه ديگه و قراره كه من تا بهمن ماه ‌صبر كنم ، پس به اون مي گم كه : ((قربونت تا همون آخر پائيز جوجه‌هات رو بشمار . )) چون اين جوري حداقل يه دو ماهي زود تر جواب مي‌گيرم .

مگه نه ؟
33.gif10.gif27.gif

/ 0 نظر / 28 بازدید