هستم


گر من ز مي مغانه مستم هستم
گر كافروگبرو بت پرستم هستم
هر طائفه اي به من گماني دارد
من زان خودم هرآنچه هستم هستم

/ 0 نظر / 10 بازدید