يارب سببي ساز كه يارم بسلامت *** باز ايد و برهاندم از بند ملامت

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يارب سببي ساز كه يارم بسلامت *** باز ايد و برهاندم از بند ملامت خاك ره آن يار سفر كرده بياريد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 141 بازدید

خواب آن نرگس فتان تو بي چيزي نيست *** تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواب آن نرگس فتان تو بي چيزي نيست *** تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيستاز لبت شيــر روان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

سمن بويان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بچه ها نيما يه حرفهاي قشنگي زده ، كه خوندنشون توصيه ميشه ! اگه دوست داشتيد سري بزنيد . لينكش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید

خيال نقش تو در كارگاه ديده كشيدم ***بصورت تو نگاري نديدم و نشنيدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خيال نقش تو در كارگاه ديده كشيدم ***بصورت تو نگاري نديدم و نشنيدم اگرچه در طلبت همعنان باد شمالم ***بگرد سرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید

شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت ..روی مه پيکر او سير نديديم و برفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ امروز: شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت روي مه پيكر او سير نديديم و برفت گويي از صحبت ما نيك ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 533 بازدید
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شطرنج! شطرنج،همه چيز از همون شطرنج شروع شد . يادته؟ بايد يادت باشه چون هنوزهم كه هنوزه من يادمه و به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
آذر 82
2 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
12 پست
تیر 82
34 پست
خرداد 82
10 پست
وبلاگ
81 پست